பயிர்: வெண்டை,

அறிவியல் பெயர்: அப்லேமேச்கஸ் எச்குலன்ட்ஸ்,

குடும்பம்: மால்வேசியே


       
செர்க்கோஸ்போரா இலைப்புள்ளி   ப்யூசேரியம் வாடல் நோய்   சாம்பல் நோய்   மஞ்சள் நரம்பு தேமல் நோய்  
Updated on February, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016