முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பு | வெளியீடுகள் | தொடர்பு கொள்ள
தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பயிர் பாதுகாப்பு
பூச்சி நோய் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு முறைகள் பூச்சி நோய் கண்காணிப்பு தரவு சேகரிப்பு படிவம்
மாநில அளவிலான பூச்சி மற்றும் நோய் கண்காணிப்பு பயிற்சி
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
டிசம்பர்
நவம்பர்
அக்டோபர்
-
மார்ச்
பிப்ரவரி
ஜனவரி