பயிர் பாதுகாப்பு :: மா பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

இலைக்கட்டிகள்: அலசோமியா டெவிஸ்பேத்தா
தாக்குதலின் விபரம்:

  • தாக்கப்பட்ட இலைகளில் கட்டிகள் காணப்படும்.

பூச்சியின் விபரம்:

  • புழு - பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
  • இலைக்கட்டி - பழுப்பு நிறத்திலும், கொசு போன்ற தோற்றத்திலும் காணப்படும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

  • டைமீத்தேயேட் (அ) மெதில் டெமட்டான் 2 மிலி மருந்தை 1 லி தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016