பயிர் பாதுகாப்பு :: மா பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

தண்டுத்துளைப்பான்: குளுமெட்டியா டிரான்ஸ்வெர்சா
அறிகுறிகள்:

  • உச்சியில் உள்ள கிளைகள்/தண்டுகளில் மேலிருந்து கீழ்நோக்கி வலை பின்னியிருக்கும்.
  • நாற்றுக்கள் குட்டை வளர்ச்சியுடன் பார்பதற்கு நுனியில் கொத்தாக தோற்றமளிக்கும்.

பூச்சியின் விபரம்:

  • புழு : அடர் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில், அடர் பழுப்பு நிற முன் மார்புடன் இருக்கும்.
  • பூச்சி : சாம்பல் நிறத்தில், சாம்பல் நிற இறக்கைகளுடன் அலை போன்ற வரிகளுடன் காணப்படும்.

கட்டுப்பாடு:

  • வயலை சுகாதாரமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்
  • தாக்கப்பட்ட பயிரின் பகுதிகளை சேகரித்து, அழிக்க வேண்டும்.
  • கோடை உழவு செய்தல்.
  • கார்பைரில் 50 wp 0.1 % தெளிக்க வேண்டும்

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016