பயிர் பாதுகாப்பு :: மா பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

தத்துப்பூச்சி: இடியோஸ்கோப்பஸ் கிளைப்பியாலிஸ், இடியோஸ்கோப்பஸ் நிவியோஸ்பார்சஸ், அமிரிடோடஸ் அட்கின்சோனி
தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:

 • குஞ்சுகளும், தத்துப்பூச்சியும் பூக்கும் தருணத்தில் பூங்கொத்துகளின் சாற்றை உறிஞ்சுகிறது.
 • பூங்கொத்துகள் வாடிவிடுகிறது.
 • சேதம் அதிகமாகும் நிலையில் மொட்டுகளும், பூக்களும் கருகி உதிர்ந்து விடுகின்றன.
 • குஞ்சுகள் தேன் போன்ற கழிவுத் திரவத்தை இலையின் மேற்புரத்தில் சுரக்க செய்கிறது.
 • இலைகள் கேப்னோடியம் என்ற பூஞ்சையினால் பாதிக்கப்பட்டு கருமை நிறமாக மாறி இறுதியில் வாடிவிடுகிறது.

பூச்சியின் விபரம்:
I. இடியோஸ்கோப்பஸ் கிளைப்பியாலிஸ்:

 • குஞ்சுகள் - கருமை கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
 • தத்துப்பூச்சி - பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் தலைப்பகுதி அகன்றும் உடற்பகுதி சிறுத்தும் காணப்படும். முதுகுப் பட்டையிர் இரண்டு புள்ளிகளும், தலைப்பகுதியில் 2 புள்ளிகளும் காணப்படும்.

II. இடியோஸ்கோப்பஸ் நிவியோஸ்பார்சஸ்:

 • தத்துப்பூச்சிகள் - நடுத்தர பருமனுடையது, முதுகு பட்டையில் மூன்று கரும்புள்ளிகளும், தலைப்பகுதியில் வெண்ணிற பட்டைக்கோடு காணப்படும்.

III. அமிரிடோடஸ் அட்கின்சோனி:

 • தத்துப்பூச்சி - இதுவே மிகப்பெரியது தலையை அடுத்துள்ள மார்பு பட்டையில் இரண்டு கரும்புள்ளிகள் காணப்படும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

 • நெருக்க நடுதல் முறையை தவிர்க்க வேண்டும்.
 • பழத்தோட்டத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் களைகளை அகற்ற வேண்டும்.
 • அசப்பேட் (1 கிராம் + 1 லி தண்ணீர்), (அ) பாசலோன் 0.05 சதம் (1.5 மிலி மருந்து + 1 லி தண்ணீரில்) கலந்து தெளிக்கவும்.
 • வேப்பம் எண்ணெய் 3 சதம் (அ) வேப்பம் கொட்டைபுண்ணாக்கு 5 சதம் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளித்து தத்துப்பூச்சியின் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016