பயிர் பாதுகாப்பு :: மா பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

மலர் கட்டிகள்: டேசினியூரா அமராமேந்ஜரே, எரோசோமியா இண்டிகா, புரோசிஸ்டிஃபொரா மேந்சஃபெரே

தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:

  • டேசினியூரா அமராமேந்ஜரே - மெகட் (புழுக்கள்) மொக்கு மற்றும் பூக்களை தாக்குவதால் உதிர்ந்து விழுகிறது.

பூச்சியின் விபரம்:

  • எரோசோமியா இண்டிகா - மஞ்சள் நிறமுடையது.
  • புரோசிஸ்டிஃபொரா மேந்சஃபெரே - பழுப்பு கலந்த சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

  • தாக்கப்பட்ட மலர்களையும், பூங்கொத்துக்களையும் அகற்ற வேண்டும்.
  • பாஸ்ஃபோமிடான் 0.06 சதம், மெத்தில் டிமெட்டான் 0.05 சதம் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினை தெளித்து மலர் கட்டிகளின் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016