தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::ஏற்றுமதிகள் & இறக்குமதிகள்

படிவங்கள் & குறியீடுகள் :

  1. இறக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீட்டு படிவம்
  2. ஆயத்- நிர்யாத் படிவம்
  3. உகந்த முறையிலான குறியீடு
  4. உள்ளீடு – வெளியீடு மாதிரிகளின் நிலைகள்.
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015