தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::முக்கிய பகுதிகள் :: பண்ணை சார் தொழில்கள்

காளான் வளர்ப்பு

 

முன்னுரை

இரகங்கள்

உற்பத்தி செய்யப்படும் இடங்களின் வரைபடம்

காளான் பூஞ்சான் வித்துக்களை உற்பத்தி செய்யும் முறை

காளான் தாய்வித்து மற்றும் படுக்கை வித்து தயாரிப்பு

காளான் வகைகள்

அறுவடைபின் சார் பதப்படுத்துதல்

காளான் வளர்ப்பு – பிரச்சனைகளும் தீர்வு முறைகளும்

காளானின் நோய்கள்

உண்ணக்கூடிய காளான்கள்

நச்சுத்தன்மையுடைய காளான்கள்

  • காளானை தாக்கும் பூச்சிகள்

காளான் உணவுகள் தயாரிக்கும் முறை

காளான் வளர்ப்பு திட்ட மதிப்பீடு

காளான் வளர்ப்பவர்களின் முகவரிகள்

பயிற்சி விவரம்

Updated on Dec 2013

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014