தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::முக்கிய பகுதிகள் :: பண்ணை சார் தொழில்கள்
முன்னுரை உண்ணக்கூடிய காளான்கள்
 
   
இரகங்கள் காளான் உணவுகள் தயாரிக்கும் முறை
       
உற்பத்தி செய்யப்படும் இடங்களின் வரைபடம் காளான் வளர்ப்பு திட்ட மதிப்பீடு
       
காளான் தாய்வித்து மற்றும் படுக்கை வித்து தயாரிப்பு காளான் வளர்ப்பவர்களின் முகவரிகள்
       
காளான் பூஞ்சான் வித்துக்களை உற்பத்தி செய்யும் முறை பயிற்சி விவரம்
       
அறுவடைபின் சார் பதப்படுத்துதல் காளான் வகைகள்
       
காளான் வளர்ப்பு – பிரச்சனைகளும் தீர்வு முறைகளும்    
     
இந்திய காளான் அறகட்டளை (இணையதளம்)
  Source: www.nrcmushroom.org

Updated on Feb 2015

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014