தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் & சுய உதவிக் குழுக்கள் :: வெற்றிக் கதைகள்
   
இராமசாமி சின்னம்மாள் அறக்கட்டளை( RCT), கோயம்புத்தூர்
வெற்றி சுய உதவிக் குழு,போத்தனூர்
சுவர்ணஜெயந்தி சுவர்ஜ்கார் யோஜ்னா மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்கள் - கன்யாகுமரி
சிலுவை நகர், கோவலம் , சு.கி.சு.யோ (SGSY)
பழங்குடி மக்கள் சுய உதவிக் குழு
   
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015