TNAU Agritech Portal
தவேபக வேளாண் இணைய தளம் :: ஆண்டு அறிக்கைகள்
2015 - 2016 க்கான ஆண்டு அறிக்கை 2014 - 2015 க்கான ஆண்டு அறிக்கை
2013 - 2014 க்கான ஆண்டு அறிக்கை 2011 - 2012 க்கான ஆண்டு அறிக்கை 2010 - 2011 க்கான ஆண்டு அறிக்கை 2009 - 2010 க்கான ஆண்டு அறிக்கை
2008 - 2009 க்கான ஆண்டு அறிக்கை 2007 - 2008 க்கான ஆண்டு அறிக்கை 2006 - 2007 க்கான ஆண்டு அறிக்கை 2005 - 2006 க்கான ஆண்டு அறிக்கை

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2019