த.வே.ப.க வேளாண் இணைய தளம் :: புதிய தொழில்நுட்பங்கள்

நேரடி துவரை சாகுபடியில் சொட்டு நீர் உரப்பாசனம் ( த.வே.ப.க., கோவை)
துவரையில் நாற்று நடுதல் ( வேளாண் அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், ரைச்சூர் மற்றும் கே.வி.கே., பிடர் )
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016