தயாரிப்பாளர்கள்/ விற்பனையாளர்கள்

 

தயாரிப்பாளர்கள்/ விற்பனையாளர்கள்

வேளாண் பக்குவப்படுத்துதல் கருவி

ஆற்றல் சாதனங்கள் உற்பத்தியாளர்

சொட்டு நீர் மற்றும் தெளிப்பு அமைப்பு

Agriculture Engineering
Agriculture Engineering Agriculture Engineering

 

 
முதல்பக்கம் | புகைப்படத் தொகுப்பு | கட்சியாகத் தொகுப்பு | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015.