விதைகள் :: அரசு :: பயிரிடப்படும் பொருட்களின் விற்பனை ::

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைகழகத்தில் விற்பனைக்குக்கிடைக்கும் விதைகள்

வ.
எண்
விபரங்கள் விலை / செடி
பயிரிடப்படும் பொருட்கள்
1. ஒட்டு மா கன்று 30.00
2. சப்போட்டா கன்று 30.00
3. ஒட்டு பெரிய நெல்லி கன்று 25.00
4. ஒட்டு முந்திரி கன்று 18.00
5. ஒட்டு புளி கன்று 15.00
6. ஒட்டு நாவல் கன்று 25.00
7. சீத்தா பழ ஒட்டு கன்று 25.00
8. ஒட்டு ஜாதிக்காய் கன்று 38.00
9. எலுமிச்சை பதியம் 10.00
10. கொய்யாமர பதியம் 12.00
11. மாதுளைமர பதியம் 12.00
12. செர்ரி பதியம் 10.00
13. பலாமர பதியம் 30.00
14. எலுமிச்சை நாற்றுகள் 5.00
15. பாலித்தின் பையில் மெல்லிய தண்டு நாற்றுகள்
(பப்பாளி, செடிமுருங்கை, கருவேப்பிலை, நாவல், சீத்தாபழம், தேக்கு)
20.00
16. வேம்பு, பலா, முந்திரி, இலவம் பஞ்சு, காபி, பாக்கு (உள்ளூர் ரகம்) கோ கோ மற்றும் இதர மர நாற்றுகள் 5.00
17. பாலித்தின் பையில் சவுக்கு மர நாற்றுகள் 4.00
18. பாலித்தின் பையில்  சவுக்கு மர நாற்றுகள் 2.00
19. பாலித்தின் பையில் மிளகு செடிகள் 2.00
20. பாலித்தின் பையில் ஜாதிக்காய் நாற்றுகள் 10.00
21. பாலித்தின் பையில் கிராம்பு நாற்றுகள் 6.00
22. பாலித்தின் பையில் இலவங்கபட்டை நாற்றுகள் 5.00
23. பாலித்தின் பையில் அதிக விளைச்சல் தரும் பாக்கு நாற்றுகள் 10.00
24. பாலித்தின் பையில் மூங்கில்  செடி 10.00
25. பாலித்தின் பையில் ரம்பூட்டான் நாற்றுகள் 5.00
26. மலையன் ஆப்பிள் நாற்றுகள் பாலித்தின் பையில் 5.00
27. ரோஸ் ஆப்பிள் விதைகள் பாலித்தின் பையில் 5.00
28. மங்குஸ்தான் விதைகள் பாலித்தின் பையில் 30.00
29. அன்னாசி விதை கன்றுகள் 4.00
30. பாலித்தின் பையில் அலங்கார செடிகள் 5.00
31. நடுத்தர மண் தொட்டியில் அலங்கார செடிகள் 12.00
32. அலங்கார தாவரம் (9” உயரம் மண் தொட்டி) 30.00
33. அலங்கார தாவரம் (12” உயரம் மண் தொட்டி) 30.00
 

வேர் குச்சிகள்

வ.எண் விபரங்கள் விலை
1. மண் தொட்டியில் மாமர குச்சி 10.00
2. பாலித்தின் பையில் பெரிய நெல்லி வேர் குச்சி 6.00
3. பலா வேர் குச்சிகள் 5.00
4. பாலித்தின் பையில் புளியமர வேர்குச்சி 4.00
5. முந்திரி வேர்குச்சி 4.00

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015