தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: நிலையான மேம்பாட்டுக் குறிக்கோள்

உணவு மற்றும் வேளாண் கழகம் மற்றும் 17 நிலையான மேம்பாட்டு கொள்கைகள்
நிலையான மேம்பாட்டு கொள்கைகள் - தகவல் தொடர்பாடல் கருவிகள்
ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதிகாரப் பூர்வமாக உலக இலக்குகளை ஏற்றுக் கொள்ளுதல்
நிலையான மேம்பாட்டு கொள்கைகளை ஏற்றுக் கொள்ளுதல்
சர்வதேச உணவு கொள்கை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - நிலையான மேம்பாட்டு கொள்கைகள்
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016