முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

த.வே.ப.க வேளாண் இணைய தளம் :: புதிய தொழில்நுட்பங்கள்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் மீலியா துபியா (Melia dubia) (மலை வேம்பு / மலபார் வேம்பு)
வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்துறை மரம்

அறிமுகம்
பரப்புகை
நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உரம்
ஊடுபயிர்
சீரமைத்தல் மற்றும் பூச்சி
மரப் பண்புகள்
பயன்கள் மற்றும் சந்தை
வகைகள் மற்றும் மகசூல்

விவரங்கள் தொடர்புக்கு

டாக்டர். கே. டி. பார்த்திபன்
பேராசிரியர் (காடுகள்) மற்றும் தலைவர் (வளர்ப்பு)
வனவியல் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
மேட்டுப்பாளையம் - 641 301
தொலைபேசி எண்: 04254 - 271503,271541 மின்னஞ்சல்: ktparthi2001@gmail.com


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016