பயிர் பாதுகாப்பு :: மா பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

மா காவடிப் புழு: தாலஸோடஸ் குவாடுரேரியா
தாக்குதலின் விபரம்:

  • புழுக்கள் மலர்கொத்துக்களை பிணைத்து அதனுள் இருந்து மொட்டுகளை உண்ணுகிறது.
  • சேதம் அதிகமாகும் நிலையில் பூங்கொத்துக்கள் காய்ந்து விடுகின்றன.

பூச்சியின் விபரம்:

  • காவடிப்புழு - பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
  • அந்துப்பூச்சி - பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும், முன் இறக்கையில் வெண்ணிறப்பட்டைக்கோடு இருக்கும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

  • கைகளினால் காவடிப்புழுவை எடுத்து அழிக்கலாம்.
  • தாக்கப்பட்ட இலைகளையும் மலர்களையும் ஒன்று சேர்த்து அகற்ற வேண்டும்.
  • விளக்குக் கவர்ச்சி பொறியை ஹெக்டேர்க்கு ஒன்று என்று வைத்து அந்துப்பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
  • மாலத்தியான் 2 மிலி மருந்தை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016