விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பு :: மாதுளை உற்பத்தியாளர்கள் கழகம்

மாதுளை உற்பத்தியாளர்கள் கழகம்

வரிசை எண்
பெயர் அலுவலக பொறுப்பாளர்

1.

டாக்டர். எஸ். வெங்கட்ரமனன்,
நிறுவனத் தலைவர்
அனைத்து இந்திய மாதுளை உற்பத்தியாளர்கள் கழகம்,
ஜெயராம் அக்ரோ பார்ம்ஸ்
எர்ணஹல்லி, தாளவாடி, சக்தி தாலுக்கா, ஈரோடு மாவட்டம்
நிறுவனத் தலைவர்

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016