தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: செய்தி வெளியீடுகள்

[ 2016 செய்தி வெளியீடுகள்....]

[ 2015 செய்தி வெளியீடுகள்....]

[ 2014 செய்தி வெளியீடுகள்....]

பசுமை மரத்தான் - புகைப்படத் தொகுப்பு

நாள் 08.03.2017: மனிதன் மனிதம் இரண்டையும் மாற்றுபவர்கள் மகளிர் - வேளாண் பல்கலை துணைவேந்தர் பேச்சு

நாள் 08.03.2017: தக்காளி மற்றும் பப்பாளியில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 07.03.2017: " விவசாயியிடமிருந்து விவசாயிக்கு " என்ற முறையில் தொழில்நுட்ப பரவலாக்கம் நடைபெற வேண்டும் - வேளாண் பல்கலை துணை வேந்தர்

நாள் 06.03.2017: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் நிறுவிய ஏ.பி. ஜே. அப்துல்கலாம் போஸ்ட் முனைவர் உதவித்தொகை (பிடிஎப் )

நாள் 02.03.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

நாள் 01.03.2017: மேம்படுத்தப்பட்ட பயிர் உற்பத்திக்கு பாசன மேலாண்மை அவசியம்


நாள் 28.02.2017: வேளாண் பல்கலைக்கழக மாணவருக்கு - 2016க்கான சிறந்த மாணவர் தேசிய விருது

நாள் 20.02.2017: வேளாண் பல்கலையில் தேசிய அளவிலான வணிக மேலாண்மை சந்திப்பு - பிரபந்தாஸ் 2017

நாள் 16.02.2017: வேளாண்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு மற்றும் தடங்காண் முறையின் பயன்பாடுகள் பற்றிய தேசிய கருத்தரங்கம்

நாள் 16.02.2017: வேளாண் பல்கலையில் மூலிகைப் பயிர்கள் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது

நாள் 15.02.2017: வணிக முறையிலான காய்கறி மற்றும் பழப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 08.02.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 06.02.2017: சுயவேலைவாய்ப்புக்கு ஊக்கமளிக்கும் வேளாண் தொழில்நுட்பம்

நாள் 06.02.2017: வேளாண் பல்கலையில் மாபெரும் வேளாண் விழிப்புணர்வு விழா

நாள் 02.02.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 01.02.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி


நாள் 26.01.2017: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் குடியரசு தினவிழா

நாள் 24.01.2017: மலை வாழ் மக்களுக்கு இயற்கை வழி சாமை சாகுபடி பற்றிய ஒரு நாள் பயிற்சி

நாள் 23.01.2017: வாழைக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும்

நாள் 19.01.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 18.01.2017: வேளாண் பல்கலையில் பயிர் சாகுபடி செலவு கணக்கெடுப்பு குறித்த தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கு

நாள் 09.01.2017: நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் வளர்ப்பு பற்றிய ஒரு நாள் பயிற்சி

நாள் 06.01.2017: அறுவடையின் போது சூரியகாந்தி விதைகளின் விலை நிலையாக இருக்கும்

நாள் 06.01.2017: அடுமனைப் பொருட்கள் (பேக்கரி) தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 04.01.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு