Agriculture
நீர் மேலாண்மை
1 திருந்திய நெல் சாகுபடி
1 நஞ்சையில் சேற்று நெல்
1 நஞ்சையில் புழுதிவிதைத்த இறவை நெல்
1 இறவை நஞ்சையில் நீர் நிர்வாகம்
 
முதல் பக்கம் | பருவம் & இரகங்கள் | நில பண்படுத்தல் | உர நிர்வாகம் | நீர் மேலாண்மை | களை மேலாண்மை | பயிர் பாதுகாப்பு | பயிர் சாகுபடி செலவு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2013

'
Fodder Cholam