முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பயிர் பாதுகாப்பு
Crop Insect Pests
Crop Disease
Crop Nematode Pest
Biological Control
Pesticides
Plant Protection Equipments
Quarantine
Integrated Pest Management
தொடர்புடைய தகவல்கள்
பூச்சி நோய் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு முறைகள்
பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகளுக்கான ஒத்திசைவு அட்டவணை
பப்பாளி மாவுப்பூச்சி மேலாண்மை
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்
புதிய பி.டி. தொழில்நுட்பம்
பூச்சிக்கொல்லியிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாத்தல்
தஞ்சாவூர் வாடல் நோய்/அடித்தண்டு அழுகல் நோய்/கானோடெர்மா வாடல் நோய் /அனபெரோகா நோய்
ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மையின் தரமான செயல்பாட்டு நடைமுறைகள்
எப்.எ.ஒ - பூச்சிக்கொல்லியின் தரம் சார்ந்த வினியோக குறியீடு மற்றும் உபயோகங்கள் (1982 - 2002)
பழப்பயிர்களில் வெள்ளை ஈ தாக்குதல்
இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு
இந்தியாவில் போலி பூச்சிக்கொல்லிகளால் பயிர்கள் மற்றும் மனித சுகாதாரத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்பு
சார்புடைய இணையத்தளங்கள்
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2008 - 2023

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2008 - 2023