வங்கி மற்றும் கடன் :: நில மேம்பாட்டு வங்கி
எஸ்.சி.ஏ.ஆர்.டி.பி -யின் கடன் சேவைகள்
நீண்ட தவணை கடன் (5 வருடம் மற்றும் அதற்கு மேல்) விவசாயம் மற்றும் அதன் சார்ந்த தொழில்கள், கிராம வீடுகள், தரிசு நில மேம்பாடு ஆகியவை எஸ்.சி.ஏ.ஆர்.டி.பி -யின் முக்கிய குறிக்கோள்கள். எஸ்.சி.ஏ.ஆர்.டி.பி -யின் கடன் வழங்கும் முறைகளை 3 துறைகளாகப் பிரித்துக் கொள்ளலாம். பண்ணை சார்ந்த துறை, பண்ணைச சாரா துறை, கிராம வீடுகள் துறை.

பண்ணை சார்ந்த துறைகள்

பண்ணை சார்ந்த துறைகளின் கீழ், நீண்ட காலத் தவணை கடன்கள் கீழ்க்கண்ட வேலைகளுக்கு எஸ்.சி.ஏ.ஆர்.டி.பி -யின் மூலம் முன்பணம் வழங்கப்படுகிறது.

சிறு பாசன வேலைகள் அதாவது

 • கிணறு தோண்டுதல் / மறுசீரமைப்பு
 • பம்பு செட்டுகள் நிறுவுதல்
 • பாசன கால்வாய்கள் அமைத்தல்
 • குழாய்கள் அமைத்தல்
 • தெளிப்பு நீர் / சொட்டு நீர் பாசன முறை
 • சமூக கிணறுகள்
 • இறைப்பு நீர் பாசன முறை
பண்ணை இயந்திரமயமாக்கல்
 • உழவு உந்து / பவர் டில்லர்கள் அதன் உபகரணங்களுடன்
 • கூட்டு அறுவடை இயந்திரங்கள்
 • இழுவைகள்
 • மின் கதிர் அடிக்கும் இயந்திரம்
 • நில மேம்பாடு / நிலம் சீரமைத்தல் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு
 • தோட்டக்கலை மேம்பாடு (பழப்பயிர்கள், மலர்கள், காளான், காய்கறிகள்)
 • மலை தோட்டப்பயிர்கள் (தென்னை, முந்திரி, பாக்கு, ரப்பர், தேயிலை, காபி, மூங்கில், ஏலக்காய்).
 • பல தரப்பட்ட செயல்கள் (பால் பண்ணை, கோழிப்பண்ணை, பன்றிப் பண்ணை, முயல் பண்ணை, மீன் பண்ணை, ஆடு மற்றும் செம்மறியாடு வளர்ப்பு, சாண எரிவாயுக் கலன், பண்ணை வீடு, பட்டுப்புழு வளர்ப்பு, கிராமப்புற கோடோன், எருதுகள், மாட்டு வண்டிகள், ஏ.பி.எம்.சி குளிர்பதன சேமிப்புகள்)
 • தரிசு நில மேம்பாடு / காடு வளர்ப்பு, மானாவாரி நில மேம்பாடு
 • பழைய கடன்களை செலுத்துதல்
 • நிலம் வாங்குதல்
பண்ணை சாரா துறைகள்
 • கிராமப்புற மற்றும் குடிசைத் தொழில்
 • கிராமப்புற கைவினைஞர்கள்
 • சிறு தொழில்கள் / விவசாய செயலகம், உணவுப்பதப்படுத்தும் செயலகங்கள்.
 • சிறு சாலைப் போக்குவரத்து வாகனங்கள் (16 டன் கொள்ளளவு வரை அளவு கொண்டது)
கிராமப்புற வீடுகள்
 • ரூ. 5 லட்சம் வரை புது வீடுகள் கட்டமைப்பு
 • ரூ. 1 லட்சம் வரை பழைய வீடுகள் சரிசெய்தல் / மறுசீரமைப்பு
ஆதாரம்
http://www.agriculture.tn.nic.in/IS_District.asp?Ino=29&Inm=Land%20Development%20Bank 
http://www.nafcard.org/functions.htm
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016