பயிர்ப்பெருக்கம் :: தேசிய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள்

வேளாண்மை

தோட்டக்கலை  

 • இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கர்நாடகா
 • இந்திய காய்கறி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், உத்திர பிரதேசம்
 • மத்திய உப வெப்ப மண்டல தோட்டக்கலை நிறுவனம், உத்தர பிரதேசம்
 • மத்திய வெப்ப தோட்டக்கலை நிறுவனம், ஜம்மு & காஷ்மீர்
 • மத்திய உலர்ந்த தோட்டக்கலை நிறுவனம், ராஜஸ்தான்
 • மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம், ஹிமாச்சல பிரதேசம்
 • மத்திய கிழங்கு பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம், கேரளா
 • மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம், கேரளா
 • இந்த்ய வாசனை பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கேரளா
 • மத்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம், அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்
 • தேசிய முந்திரி ஆராய்ச்சி மையம், புத்தூர், கர்நாடகா
 • தேசிய நாரத்தை ஆராய்ச்சி மையம், நாக்பூர், மகாராஷ்டிரா
 • தேசிய காளான் ஆராய்ச்சி மையம், சோலன், ஹிமாச்சல பிரதேசம்
 • தேசிய எண்ணெய் பனை ஆராய்ச்சி மையம், பிடவேகி, ஆந்திர பிரதேசம்
 • தேசிய ஆர்க்கிட் ஆராய்ச்சி மையம், பக்யாங், சிக்கிம்
 • தேசிய திராட்சை ஆராய்ச்சி மையம், புனே, மகாராஷ்டிரா
 • தேசிய மருத்துவ மற்றும் நறுமண பயிர்கள் ஆராய்ச்சி மையம், போரவி, ஆனந்த், குஜராத்
 • தேசிய வெங்காயம் மற்றும் பூண்டுஆராய்ச்சி மையம், ராஜ்குருநகர், புனே, மகாராஷ்டிரா
 • தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம், திருச்சி, தமிழ்நாடு
 • தேசிய வாசனை பயிர்கள் விதை ஆராய்ச்சி மையம், தபிஜி, அஜ்மீர், ராஜஸ்தான்

 •  

  முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

  © தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015