தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பயிர்ப்பெருக்கம்

1 முன்னுரை
1 இனப்பெருக்க முறை
1 மகரந்தச் சேர்க்கை முறை
1 தன் மற்றும் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை முறை
1 மகரந்தப்பை நீக்கம் மற்றும் மகரந்தச் சேர்க்கை தொழில்நுட்பங்கள்
   
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015