தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பயிர்ப்பெருக்கம் :: 2016-ன் வெளியீட்டு திட்டங்கள்
   
இரகங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வெளியீடு படிவங்கள்
பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி திட்ட வழிகாட்டிகள்
தொழில்நுட்ப வெளியீடு அணுகுமுறைகள்
தொழில்நுட்ப இயக்குனர்கள் / முதல்வர்கள்
புதிய பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி திட்ட மாதிரி படிவங்கள்
பல்கலைக்கழகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அறிக்கைகள்

 

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015