தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பயிர்ப்பெருக்கம்

1 இரகங்களை வெளியிடுவதற்கான வரையறை / முறைகள்
1 பயிர் இரகங்களை அறிவிப்பதற்கான வழிமுறைகள்
   
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015