பயிர் பாதுகாப்பு :: அறுவடைப் பின்சார்நோய்கள் :: காய்கறிகள் :: வெண்டை


பயிர்: வெண்டை, அறிவியல் பெயர்: அப்லேமேச்கஸ் எச்குலன்ட்ஸ் ,

குடும்பம்: மால்வேசியே


       
  ஆல்டர்னேரியா கருகல்   ரைசக்டோனியா கருகல    

Updated on July, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015