அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: பழங்கள் :: ஆப்பிள்

பயிர்: ஆப்பிள், அறிவியல் பெயர்: மாலஸ் சில்வெஸ்டிரிஸ்,

குடும்பம்: ரோசேசியே


       
நீலப்பூசணம்   அல்ட்டர்னேரியா அழுகல்   பச்சைப்பூசணம்   ஆப்பிள் கருந்தழும்பு   சாம்பல் பூசணம்
       
கருமையழுகல்   கசப்பழுகல்   வெள்ளையழுகல்   பழுப்பு அழுகல்   கொப்புளப்புள்ளிகள்
Updated on April, 2015

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015