அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: பழங்கள் :: கொய்யா

பயிர்: கொய்யா, அறிவியல் பெயர்: சிடியம் குஜாவா,

குடும்பம்: மைர்டேசியா


     
ஆந்தராக்னோஸ்   போம்மோப்சிஸ் பழம் அழுகல்   போட்ரியோடிப்ளாய்டியா அழுகல்   பழச்சொறி
Updated on April, 2015

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015