பயிர் பாதுகாப்பு :: பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள் :: வேளாண்மை பயிர்கள்

தானியம் மற்றும் சிறு தானியம்

நெல் சோளம் மக்கா சோளம் கம்பு கோதுமை கேழ்வரகு
பயறு வகை பயிர்கள்


துவரை உளுந்து தட்டைப்பயிறு பாசிப்பயறு கொண்டை கடலை சோயாபீன்

எண்ணெய் வித்துக்கள் மற்றும் பணப்பயிர்கள்


சூரியகாந்தி நிலக்கடலை ஆமணக்கு எள் கடுகு
 
குசும்பா பருத்தி கரும்பு புகையிலை  
Updated on 27 Jan, 2015