பயிர் பாதுகாப்பு :: நீள மிளகு பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

பயிர்: நீள மிளகு, அறிவியல் பெயர்: பைப்பர் லாங்கம்,

குடும்பம்: பைப்பரேசியே


மாவுப்பூச்சி தேயிலைக் கொசு நாவாய்ப் பூச்சி

Updated on August, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015