பிந்தைய நுழைவு தொற்றுநோய் வசதிகள் மற்றும் தாவரங்கள் பற்றிய ஆய்வு சான்றிதழ் அளிக்கும் அதிகாரிகளின் பட்டியல்

வ.எண்

மாநிலம் /யூனியன் பிரதேசம்

சட்டஅதிகாரம்

ஆய்வு மையம்

1.

அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள்

மொத்த யூனியன் பிரதேசம்

பொறுப்பிலுள்ள அதிகாரி,
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில், ஆராய்ச்சி காம்ப்ளக்ஸ்,
போர்ட் பிளேயர்.

2.

ஆந்திர பிரதேசம்

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
ஆந்திர பிரதேச வேளாண் பல்கலைக்கழகம், ஹைதராபாத்

3.

அருணாச்சலபிரதேசம்

முழு மாநிலம்

இணை இயக்குநர்
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில்,
வட மாநிலம் மலைவாழ் பகுதியில் ஆராய்ச்சி வளாகம், அருணாச்சல பிரதேசம் மையம்,
அருணாச்சல பிரதேசம்

4.

அஸ்ஸாம்

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
அஸ்ஸாம் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் ,
ஜோர்ஹாத்.

5.

ஜார்கண்ட்

வட மற்றும் தென் சோட்டா நாக்பூர், சந்தால் பகுதி

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு, பிஸ்ரா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், ராஞ்சி, பீகார்

6.

பீகார்

வட மற்றும் தென் சோட்டா நாக்பூர் தவிர, சந்தால் பகுதி

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
ராஜேந்திர வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்,
பூசா, பீகார்

7.

சண்டிகர்

முழு யூனியன் பிரதேசம்

தலைவர் ,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு, பஞ்சாப் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், லூதியானா

8.

டாமன் மற்றும் டையூ

முழு யூனியன் பிரதேசம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
குஜராத் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், பனஸ்கந்தா.

9.

டெல்லி

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம், புதுதில்லி.

10.

கோவா

முழு மாநிலம்

பொறுப்பிலுள்ள அதிகாரி, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில்,
கோவா ஆராய்ச்சி காம்ப்ளக்ஸ்,
எலே, பழைய கோவா - 403 402

11.

குஜராத்

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
குஜராத் வேளாண் பல்கலைக்கழகம்,
டாண்டிவாடா.

12.

ஹரியானா

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
ஹரியானா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்,
ஹிசார்.

13.

ஹிமாச்சல பிரதேசம்

முழு மாநிலம் (வேளாண்மை)

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியில் பிரிவு,
ஹிமாச்சல பிரதேசம் வேளாண் கிரிஷி விஸ்வ வித்யாலா, பாலாம்பூர்.

14.

ஹிமாச்சல பிரதேசம்

முழு மாநிலம் (தோட்டக்கலை மற்றும் வனவியல்)

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
முனைவர்.Y.S.பர்மார் தோட்டக்கலை மற்றும் வனவியல் பல்கலைக்கழகம், சோலன்.

15.

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
ஷேர் - ஒரு வேளாண் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், ஸ்ரீநகர்/ஜம்மு

16.

கர்நாடகா

ஷிமோகா, சித்ரதுர்கா, தென் கன்னடம், கோலார், பெங்களூர், ஷாசன், கூர்க், மாண்டியா, மைசூர்)

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
வேளாண் அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்,
பெங்களூர்.

17.

கர்நாடகா

பெல்காம், பெல்லாரி, பிதார், பிஜாப்பூர், தார்வாட், குல்பர்கா, ராய்ச்சூர் மற்றும் உத்தர கன்னடா

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
வேளாண் அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், தார்வாட்

18.

கேரளா

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவரநோய்க்குறியியல் பிரிவு,
கேரளா வேளாண் பல்கலைக்கழகம், திருச்சூர்

19.

லட்சத்தீவுகள்

முழு யூனியன் பிரதேசம்

தலைவர்,
தாவரநோய்க்குறியியல் பிரிவு,
கேரளா வேளாண் பல்கலைக்கழகம், திருச்சூர்

20.

மத்திய பிரதேசம்

ராய்ப்பூர் துர்க் தவிர  மாவட்டங்களும், ராஜ்நந்த்காவ், பிலாஸ்பூர், ராய்கர், சுர்குஜா, பாஸ்டர்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
ஜவகர்லால் நேரு கிரிஷி விஸ்வ வித்யாலயா, ஜபல்பூர்

21.

சட்டீஸ்கர்

ராய்ப்பூர், துர்க், ராஜ்நந்த்காவ், பிலாஸ்பூர் ராய்கர், சுர்குஜா மற்றும் பேஸ்டரின்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
இந்திரா காந்தி கிரிஷி விஸ்வ வித்யாலயா, ராய்ப்பூர்

22.

மகாராஷ்டிரா

கொங்கன் மற்றம் மும்பை வருவாய் பிரிவு

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
கொங்கன் வித்யாபீடம்,
டபோலி.

23.

மகாராஷ்டிரா

புனே மற்றும் நாசிக் வருவாய் பிரிவு

தலைவர் ,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
மகாத்மா பூலே விவசாய பல்கலைக்கழகம், ராகுரி

24.

மகாராஷ்டிரா

அவுரங்காபாத் வருவாய் பிரிவு
(7 மாவட்டங்கள்)

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
மராத்வாடா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்,
பர்பானி .

25.

மகாராஷ்டிரா

நாக்பூர் மற்றும் அமராவதி வருவாய் பிரிவு

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
பஞ்சாப் ராவ் கிருஷி வித்யாபீடம், அகோலா

26.

மணிப்பூர்

முழு மாநிலம்

இணை இயக்குநர்,
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில்,
வட கிழக்கு மலை பகுதி ஆராய்ச்சி காம்ப்ளக்ஸ், மணிப்பூர் மையம், மணிப்பூர்

27.

மேகலாயா

முழு மாநிலம்

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில், ஆராய்ச்சி காம்ப்ளக்ஸ், மேகாலயா

28.

மிசோராம்

முழு மாநிலம்

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில்,
வட மலை பகுதி ஆராய்ச்சி காம்ப்ளக்ஸ், மிசோரம் மையம் , கீலசேப், மிசோராம்

29.

நகாலேண்ட்

முழு மாநிலம்

வேளாண்மை ஆராய்ச்சி கவுன்சில், வட கிழக்கு மலை பகுதி ஆராய்ச்சி காம்ப்ளக்ஸ், நாகாலாந்து மையம், ஜர்னாபானி, நாகாலாந்து

30.

ஒரிஸ்ஸா

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
ஒரிசா வேளாண் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்,
புவனேஸ்வர்

31.

பாண்டிச்சேரி

முழு யூனியன் பிரதேசம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்.

32.

பஞ்சாப்

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
பஞ்சாப் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்,
லூதியானா.

33.

ராஜஸ்தான்

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
ராஜஸ்தான் விவசாய பல்கலைக்கழகம், பிகானீர்

34.

சிக்கிம்

முழு மாநிலம்

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில்
வடகிழக்கு மலை பகுதி ஆராய்ச்சி வளாகம், சிக்கிம் மையம், டடாங், காங்டாக், சிக்கிம்.

35.

தமிழ்நாடு

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்.

36.

திரிபுரா

முழு மாநிலம்

பொறுப்பிலுள்ள அதிகாரி, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில், ஆராய்ச்சி காம்ப்ளக்ஸ், அகர்தலா, திரிபுரா

37.

உத்திரபிரதேசம்

லக்னோ, ஜான்சி, ஆக்ரா, மீரட் மற்றும் அலகாபாத் பிரிவு

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு, சந்திரசேகர் ஆசாத் வேளாண் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், கான்பூர்

38.

உத்தராஞ்சல்

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
G.B. பாந்த் வேளாண் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்,
பந்த் நகர்.

39.

உத்திரபிரதேசம்

பைசாபாத், கோரக்பூர், ரோகில்காந்த், மற்றும் வாரணாசி பிரிவு

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
நரேந்திர தேவ் வேளாண் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், பைசாபாத்

40.

மேற்கு வங்காளம்

முழு மாநிலம்

தலைவர்,
தாவர நோய்க்குறியியல் பிரிவு,
பிதான் சந்தர கிரிஷி விஸ்வ வித்யாலயா, மோகன்பூர், நாடியா (மேற்கு வங்கம்)

 

பிரத்தியோக நோக்கங்களுக்கான ஆய்வு அதிகாரிகளின் பட்டியல்

வ.எண்

ஆய்வு மையம் பெயர்

அதிகார எல்லை

நோக்கம்

1.

தலைவர்
முன்னேறிய தாவர வைரஸ் ஆய்வு மையம், இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி கழகம், பூசா, புது தில்லி

நாடு முழுவதும்

திசு வளர்ப்பு தாவரங்கள்

2.

தலைவர்,
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி கழகம்,
ஹெசர்கட்டா, பெங்களூர்

நாடு முழுவதும்

திசு வளர்ப்பு தாவரங்கள்

3.

தலைவர்,
இமாலய உயிரி வளங்கள் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,
பாலம்பூர், ஹிமாச்சல பிரதேசம்

நாடு முழுவதும்

திசு வளர்ப்பு தாவரங்கள்

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2013