பயிர் பாதுகாப்பு :: தொற்றுத் தடைக்காப்பு
ஆதாரம்: http://ppqs.gov.in/
தாவர பாதுகாப்பு மற்றும் தொற்றுத் தடைக்காப்பு இயக்குனரகம்
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016