பயிர் பாதுகாப்பு :: சம்பங்கி பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

மொட்டு துளைப்பான்: ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா

சேதத்தின் அறிகுறி:

  • இந்தப் பூச்சி மெதுவாக பூக்களைத் தாக்கும்.
  • புழுக்கள் மொட்டுகள் மற்றும் பூக்களை துளைத்து செல்லும்.
  • மொட்டுக்களில் உள்ளிருப்பவைகளை உண்ணும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

  • தாக்கப்பட்ட மொட்டுகளை சேகரித்து அழித்துவிடவும்.
  • விளக்குப்பொறி வைத்து அந்துப்பூச்சியை அழித்துவிடலாம்.
  • வேப்பம் எண்ணெய் 0.5 சதவிதம் தெளித்தால் பூச்சிகளை விரட்டும்.

 

Larva Adult

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015