பயிர் பாதுகாப்பு :: சம்பங்கி பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

சிவப்பு சிலந்தி: டெட்ரானைக்கஸ் உர்டிகே

சேதத்தின் அறிகுறி:

  • இலைகளின் அடிப்பகுதியில் சிலந்தியில் தோன்றும்
  • இலைகளை கொத்துகளாக்கும் சிலந்திகள் சாறு உறிஞ்சுவதால் மஞ்சள் கோடுகள் இலைகளில் தோன்றும்
  • தாக்கப்பட்ட இலைகள் மஞ்சளாகிவிடும்

பூச்சியின் விபரம்:

  • சிவப்பு (அ) பழுப்பு நிறத்தில் சிலந்திகள் காணப்படும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

  • டைக்கோபால் 2மி.லி / லிட்டர் தெளித்தால் கட்டுப்படுத்தலாம்

 

Tueb Rose


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015