பயிர் பாதுகாப்பு :: சம்பங்கி பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

கூன்வண்டுகள்: மில்லோசெரஸ் வகை

சேதத்தின் அறிகுறி:

  • புழுக்கள் வேர்களை உண்ணும், கிழங்குகளில் துளையிட்டு சேதப்படுத்தும்
  • வண்டுகள் இரவில் உண்பவை அவை இலைகளையும், தண்டுகளையும் உண்டு அழிக்கும்
  • வண்டுகள் இலைகளின் ஓரத்தில் உண்ணும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

  • கார்பரில் 10 சதவிதம் மண்ணில் போட்டால் கட்டுப்படுத்தலாம்.

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015