பயிர் பாதுகாப்பு :: மஞ்சள் பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள்

இலைப்புள்ளி : கோலிட்ரொட்ரைக்கம் கேப்சிசி

விதைநேர்த்தி:

  • மஞ்சள் ஒளிவட்டம் போன்ற நீள்வட்டம் அல்லது நீள்சதுரம் புள்ளிகள் காணப்படும்.
  • புள்ளியின் மையத்தில் சாம்பல் கலந்த வெள்ளை நிறத்தினுள் ஏராளமான கருப்பு புள்ளிகள் காணப்படும்.
  • பின் இலைகள் காய்ந்து இறந்துவிடும்.
மேலாண்மை:
  • நிலத்தை சுத்தமாக பாதுகாக்கவும்.
  • நோயின் ஆரம்ப அறிகுறி தென்பட்டவுடன், மானக்கோசெப் 0.25 சதம் அல்லது காப்பர் ஆக்சிகுளோரைடு 0.25 சதம், 15 நாளுக்கு ஒருமுறை தெளிக்கவும்.


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016