தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: தினசரி நடப்புக்கள் :: வானொலி நிகழ்ச்சிகள்

1927 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் தனியார் வானொலி குழுக்களினால், ஒளிபரப்பு ஆரம்பமானது. 1936ல் அனைத்திந்திய வானொலி நிகழ்ச்சியானது, அரசு நிறுவனத்தின் மூலம் ஒளிபரப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு பொது மக்களுக்கு, கல்வி கற்கவும், பொழுது போக்குவதற்காகவும், நடப்பு நிகழ்ச்சியை அறியவும் வழிவகைச் செய்யப்பட்டது.

1947 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா சுதந்திரமடைந்தபோது அனைத்திந்திய வானொலியானது 6 நிலையம் மற்றம் 18 அனுப்பும் கருவியோடு சேர்ந்து ஒரு பின்னலாக செயல்பட்டு வந்தது, இது 25 சதவீத பரப்பையும், 11 சதவீத மக்களையும் சென்றடையும் வண்ணம் இருந்தது. அதன்பின் விரைவாக முன்னேறியது.

தற்சமயம் அனைத்திந்திய வானொலியானது, 232 ஒளிப்பரப்பு மையத்தின் மூலம் 149 மத்திய அலைவரிசையிலும் 54 விரைவு அலைவரிசையிலும் மற்றும் 171 எப்.எம் அனுப்பு கருவியிலும் ஒலிபரப்பப்பட்டது. இது 91.97 சதவீத பரப்பையும் 99.14 சதவீத மக்களையும் அடையும்படி முன்னேறி உள்ளது. இதன் மூலம் 24 மொழிகளிலும், 146 வட்டார வழங்கிலும், உள்நாட்டு நிகழ்ச்சிகள் வழங்கப்படுகிறது. இது 27 மொழிகளிலும், 17 நாடுகளில் 10 வெளிநாட்டு மொழிகள் முதலியவற்றில்,வெளிநாட்டு சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில், வேளாண் நிகழ்ச்சியானது, கீழ்வரும் வானொலி அலைவரிசை மூலம் ஒலிபரப்பப்படுகிறது.

 

வானொலி

நேரம்

நிகழ்ச்சி

தொலைபேசி எண்

சென்னை
(கிலோ ஹெட்ஸ்)
720 KHz
783 KHz
1017 KHz
4920 KHz
7160 KHz
(மெகா ஹெட்ஸ்)
101.4 MHz
102.3 MHz

 

காலை
6.30 - 6.45 மணி
மாலை
6.45 - 7.00 மணி
7.25 - 8.00 மணி

 

வேளாண் அறிக்கைகள்

மண்ணும் மணமும் வீடும் வயலும்

 

 

914424985252

திருநெல்வேலி
1197 KHz

காலை
6.30 - 6.45 மணி
மாலை
7.25 - 8.00 மணி

வேளாண் அறிவிப்புகள்

உழவர் உலகம்

 

9142560794-6

மதுரை
1269 KHz
103.3 KHz

காலை
6.30 - 6.45 மணி
மாலை
7.25 - 8.00 மணி
சனிக்கிழமை
6.45 - 7.00 மணி

ஒரு சொல் கேளீர்

இந்த ஊர் செய்தி மண்ணும் மணியும்
பூந்தோட்டம்

 

91452 - 2530410

திருச்சி
936 KHz
102.1 MHz

காலை
6.30 - 6.45 மணி
மாலை
3.00 - 3.30 மணி
மாலை
7.25 - 8.00 மணி

வேளாண் அறிவிப்புகள்

வேளாண் அரங்கம்
உழவர் உலகம்

 

914312415342

கோயமுத்தூர்
999 KHz
103.0 MHz

காலை
6.35 - 6.45 மணி
மாலை
3.00
6.45 - 7.25மணி
7.25 - 8.00 மணி

வேளாண் அறிவிப்புகள்
உழவருக்கு ஒரு சொல்
ஊர்ப்புறத்தில்
ஏரும் ஊரும்.

914222316314


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு