தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் 
பசுமைக் கூடக விளைவு என்றால் என்ன?
முக்கிய வாயுக்கள்

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015