இனங்கள்

செம்மறியாட்டினங்கள்

 

1.மேச்சேரி
 • இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் சேலம் கரூர், ஈரோடு, நாமக்கல் மாவட்டங்களிலும், தருமபுரி மாவட்டத்தின் ஒரு சில பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றது.

 • இறைச்சி உற்பத்திக்காகப் பயன்படுகிறது

 •     நடுத்தர உடலமைப்பு கொண்டது. இதனுடைய தோல் வெளிறிய சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.

 • கிடாவுக்கும், பெட்டை ஆடுகளுக்கும் கொம்புகள் கிடையாது

 • வால் குட்டையாகவும், மெலிதாகவும் இருக்கும்

 • வளர்ச்சியடைந்த கிடா 36 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை ஆடுகள் 22 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்.2. சென்னை சிவப்பு

 • இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் சென்னை, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றது.

 • இறைச்சி உற்பத்திக்காகப் பயன்படுகின்றது

 • சிவப்பு நிறம், இளம்சிவப்பு முதல் கரும்சிவப்பு வரை கொண்டது

 • சில ஆடுகளுக்கு முன்நெற்றி, அடிவயிறு மற்றும் கால்களுக்கிடையில் வெள்ளைநிறம் காணப்படும்

 • வளர்ந்த கிடா 36 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை ஆடுகள் 24 கி.கிஎடையுடனும் இருக்கும்.


3. இராமநாதபுரம் வெள்ளை

 • இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் இராமநாதபுரம், சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றது.
 • இறைச்சி உற்பத்திக்காக பயன்படுகிறது
 • நடுத்தர உடலமைப்பைக் கொண்டது
 • பெரும்பாலும் வெள்ளை நிறத்திலிருந்தாலும் சில ஆடுகளில் உடல் முழுவதும் கருமைநிறப் பட்டைகள் காணப்படும்
 • கிடாவுக்கு முறுக்கிய வளைந்த கொம்புகள் உண்டு, பெட்டைக்கு கொம்புகள் கிடையாது.
 • கால்கள் சிறியதாகவும், மெலிந்தும் காணப்படும்
 • வளர்ந்த கிடா 31 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை ஆடுகள் 23 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்

4.கீழக்கரிசல்

 • இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் இராமநாதபுரம், சிவகங்கை மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றது
 • இறைச்சி உற்பத்திக்காக பயன்படுகின்றது
 • நடுத்தர உடலமைப்பைக் கொண்டது
 • கருஞ்சிவப்பு நிறம் கொண்டது. தலை, வயிறு மற்றும் கால்களில் கருமைநிறம் காணப்படும்
 • வால் சிறியதாகவும், மெலிந்தும் காணப்படும்
 • கிடாவுக்கு தடித்த, முறுக்கிய கொம்புகள் உண்டு
 • பெரும்பாலான ஆடுகளில் கீழ்தாடையில் தாடி (வாட்டில்) காணப்படும்.
 • வளர்ந்த கிடா 29 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை ஆடுகள் 22 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்.

5.வேம்பூர்


 • இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் வேம்பூர், மேலக்கரந்தை, கீழக்கரந்தை, நாகலாபுரம் பகுதிகளிலும் மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டத்திலும் காணப்படுகிறது.
 • இறைச்சி உற்பத்திக்காக பயன்படுகிறது
 • இவை உயரமான ஆடுகளாகும்
 • வெள்ளை நிற உடலில், சிவப்பு நிறப்புள்ளிகளுடன் காணப்படும்
 • தொங்கும் காதுகளைக் கொண்டது
 • வால் குட்டையாகவும், மெலிந்தும் காணப்படும்
 • கிடாவுக்குக் கொம்பு உண்டு. பெட்டைக்குக் கொம்பு இல்லை
 • வளர்ந்த கிடா 35 கி.கி எடையுடனும் பெட்டை 28 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்

6. நீலகிரி

 • இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது
 • மென்மையான ரோம உற்பத்திக்காகப் பயன்படுகிறது
 • நடுத்தர உடலமைப்பைக் கொண்டது
 • பெரும்பாலும் வெண்மை நிறத்தில் காணப்பட்டாலும், சில ஆடுகளில் உடல் மற்றும் முகம் பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும்
 • அகன்ற தொங்கும் காதுகளைக் கொண்டது
 • பெட்டைக்குக் கொம்பு இல்லை
 • வளர்ந்த கிடா மற்றும் பெட்டை ஆடுகள் 31 கி.கி எடையுடன் இருக்கும்


7. திருச்சி கருப்பு

 • இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் திருச்சி, பெரம்பலூர், தருமபுரி மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் காணப்படுகிறது
 • முரட்டு ரோம உற்பத்திக்குப் பயன்படுகிறது
 • சிறிய உடலமைப்பைக் கொண்டது
 • உடல் முழுவதும் கருமை நிறம் கொண்டது
 • கிடாவுக்குக் கொம்பு உண்டு. பெட்டைக்குக் கொம்பு இல்லை
 • காதுகள் சிறியதாகவும், முன்னோக்கியும்,  கீழ்நோக்கியும் இருக்கும்
 • வளர்ந்த கிடா 26 கி.கி எடையுடனும் பெட்டை 19 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்

8.கோயம்புத்தூர்

 • இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூர்  மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது
 • முரட்டு ரோம உற்பத்திக்குப் பயன்படுகிறது
 • நடுத்தர உடலமைப்பைக் கொண்டது
 • பொதுவாக வெண்மை நிறம் கொண்டது. தலை மற்றும் கழுத்துப் பகுதிகளில் கருப்பு அல்லது பழுப்பு நிறம் காணப்படும்
 • 30 சதவிகித பெட்டை ஆடுகளில் கொம்புகள் கிடையாது
 • வளர்ந்த கிடா 25 கி.கி எடையுடனும் பெட்டை 20 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்

9. டெக்கானி

 • இவ்வினம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் மென்மையான ரோமம் கொண்ட செம்மறியாட்டினத்தையும் ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முரட்டு ரோமம் கொண்ட இனங்களையும் கலந்து உருவாக்கப்பட்டது
 • இவ்வினம் மும்பை டெக்கான் பகுதிகளிலும், கர்நாடக மாநிலத்தின் ஒருசில பகுதிகளிலும், ஆந்திர பிரதேசத்திலும் காணப்படுகின்றது.
 • சிறிய மற்றும் கடினமான உடலமைப்பைக் கொண்டது
 • வறண்ட சூழ்நிலைகளையும் தாங்கக்கூடிய திறன் பெற்றது
 • கருமை மற்றும் மிதமான கருமை நிற ரோமத்தினைக் கொண்டது
 • ஒரு செம்மறியாட்டிலிருந்து ஒரு ஆண்டில் 4.54 கி.கி ரோமத்தினை உற்பத்தி செய்யலாம்.
 • இவ்வினத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் ரோமங்கள் முரட்டு மற்றும் மென்மையான  ரோமங்கள் கலந்திருப்பதால் தரம் குறைவாகக் காணப்படுகிறது. எனவே கம்பளங்கள் தயாரிக்கக் பயன்படுகிறது.
 • பெரும்பாலும் இவ்வினம் இறைச்சி உற்பத்திக்காகக் பயன்படுகிறது

10. நெல்லூர்

 • இவ்வினம் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் நெல்லூர், பிரகாசம் மற்றும் ஓங்கோல் மாவட்டங்களில் காணப்படுகிறது
 • இவை உயரமான ஆடுகளாகும். கழுத்து மற்றும் முதுகுப் பகுதிகளைத் தவிர உடலில் குறைவான ரோமங்களைக் கொண்டது
 • கிடாவுக்குக் கொம்பு உண்டு. பெட்டைக்குக் கொம்பு இல்லை
 • பெரும்பாலான ஆடுகளில் தாடி (வாட்டில்) இருக்கும்.
 • வளர்ந்த கிடா 36 கி.கி எடையுடனும் பெட்டை 28 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
 • இந்தியாவிலேயே மிக உயரமான செம்மறியாடு, வெள்ளாடு போன்ற தோற்றமுடையது
 • மிக நீண்ட முகம் மற்றும் காதுகளைக் கொண்டது.
 • பொதுவாக பழுப்பு அல்லது சிவப்பு கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.

11. மாண்டியா

 • இவ்வினம் கர்நாடகா மாநிலத்தின் மாண்டியா மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது
 • சிறிய உடலமைப்பைக் கொண்டது
 • பொதுவாக வெண்மை நிறம் உடையது. சில ஆடுகளில் முகம் மற்றும் கழுத்து வரையிலும் பழுப்பு நிறம் காணப்படும்
 • பின்புறத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது `Ç’ (தலைகீழான ஆங்கில எழுத்து ரு) வடிவத்தில் காணப்படும்
 • நீண்ட இலை வடிவத்திலான காதுகள் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும்
 • கிடா மற்றும் பெட்டை ஆடுகளில் கொம்புகள் கிடையாது
 • வளர்ந்த கிடா 35 கி.கி எடையுடனும் பெட்டை 23 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
 • இந்திய செம்மறியாட்டினங்களில் மிகச்சிறந்த இனமாகும்

12. மார்வாரி

 • தரைவிரிப்புகளை தயாரிக்கப் பயன்படும் முரட்டு ரோம உற்பத்திக்குப் பயன்படுகிறது
 • நீளமான கால்களும் கருமையான முகமும் பெரிய மூக்கினையும் கொண்டது
 • சில ஆடுகளில் வாட்டில்கள் காணப்படும்
 • வால் குட்டையாகவும், கூர்மையாகவும் காணப்படும்
 • இவ்வினம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஜோத்பூர் மற்றும் ஜெய்பூர் மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றது. டாலி மற்றும் பார்மர் மாவட்டங்களிலும் வளர்க்கப்பட்டன
 • இவ்வின ஆடுகள் மேய்ச்சலுக்காக மிக நீண்ட தொலைவிலுள்ள உத்திரப்பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் மஹாராஷ்டிரா மாநிலங்களிலுள்ள பகுதிகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
 • இவ்வின ஆடுகள் நோய் மற்றும் அக ஒட்டுண்ணிகளுக்கான எதிர்ப்புச் சக்தியைக் கொண்டுள்ளன.

13. காடி

 • சிறிய உடலமைப்பைக் கொண்டது
 • ஜம்மு மாநிலத்தின் கிஸ்த்துவார், படார்வா பகுதிகளில் காணப்படுகிறது
 • குளிர்காலத்தில் இமாசலப்பிரதேசத்தின் குலுவாலி பகுதிகளிலும், கோடைக்காலத்தில் பிர்பாஞ்சல் மலைப்பகுதிகளிலும் படார் பகுதிகளிலும் வளர்க்கப்படுகிறது
 • கிடாவுக்குக் கொம்பு உண்டு. பெட்டைக்குக் கொம்பு இல்லை
 • பொதுவாக ரோமம் வெண்மை நிறத்திலும், முகத்தில் பழுப்பு நிற முடியும் காணப்படும்.
 • மென்மை ரோமம் ஒரு ஆட்டிலிருந்து ஆண்டொன்றிற்கு மூன்று முறை வெட்டப்பட்டு 1.13 கி.கி வரை பெறப்படுகின்றது
 • தரம் உயர்ந்த குலு போர்வைகளும் கம்பளங்களும் தயாரிக்கப்படுகின்றன


அயல்நாட்டின செம்மறியாட்டினங்கள்

1.சபோல்க்

  • இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்த இனமாகும்
  • பெரிய உடலமைப்பைக் கொண்டது
  • முகம், காதுகள் மற்றும் கால்களில் கருமை நிறம் உடையது
  • தலை மற்றும் காதுகளில் ரோமங்கள் கிடையாது
  • கிடா மற்றும் பெட்டைகளில் கொம்புகள் கிடையாது
  • ஒரு சில கிடாக்களில் கொம்புகள் இருக்குமிடத்தில் மொட்டுகள் காணப்படும்
  • ஒரு ஆட்டிலிருந்து ஆண்டொன்றிற்கு 2.3 கி.கி ரோமம் உற்பத்தி செய்ய இயலும்
  • வளர்ந்த கிடா 100-135 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை 70-100 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • பெட்டை ஆடுகள் அதிகம் பால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் பெற்றவை
  • இவ்வின ஆடுகள் இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருந்தாலும் டார்செட் இன ஆடுகளைவிட குறைவான செயல் கொண்டவையாக இருந்தன

2.மெரினோ

  • ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த இவ்வின ஆடுகள் மென்மையான ரோம உற்பத்திக்குப் புகழ் பெற்றவை
  • வெண்மையான முகமும், காதுகளும் கொண்டவை
  • கிடாவுக்குக் கொம்பு உண்டு. பெட்டைக்குக் கொம்பு இல்லை
  • பெரும்பாலான ஆடுகளில் தலையும், கால்களும் ரோமத்தினால் மூடப்பட்டிருக்கும்
  • வறண்ட மற்றும் மாறுபட்ட சீதோஷ்ண நிலைகளிலும் நன்கு வளரக்கூடிய திறன் கொண்டது
  • மற்ற இனங்களைக் காட்டிலும் இவ்வினப் பெட்டை ஆடுகள் அதிக காலம் வாழக்கூடிய, உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் பெற்றுள்ளது.

3.ராம்புல்லியட்

  • இவ்வின ஆடுகள் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சார்ந்தவை.
  • பெரிய தலையும், காதுகள் மற்றும் மூக்கினைச்  சுற்றி வெண்மை ரோமங்கள் காணப்படும்
  • கிடாக்களுக்குக் கொம்பு உண்டு, பெட்டைக்குக் கிடையாது
  • கிடா 125 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை அதிகபட்சமாக 90 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • தரம் உயர்ந்த மென்மையான ரோம உற்பத்திக்குப் பயன்படுகிறது

4.செவியாட்

  • ஸ்காட்லாந்து நாட்டை சார்ந்த இவ்வின ஆடுகள் நடுத்தர உடலமைப்பைக் கொண்ட ரோம உற்பத்திக்கான ஆடுகள் ஆகும்
  • காதுகள் நீண்டு கொண்டு இருக்கும். முகம் மற்றும் கால்கள் வெண்மை நிறத்துடனும், சிறிய ரோமங்களோடு காணப்படும்.
  • மூக்கு, உதடுகள் மற்றும் பாதங்கள் கருமை நிறத்தில் காணப்படும்
  • கிடா 80 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை 55 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்

5.சவுத் டவுன்

  • இவ்வின ஆடுகள் மிகப்பழமையான ஆங்கில இன ஆடுகளாகும்
  • பல புதிய இனங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளன
  • இறைச்சி உற்பத்திக்காக பயன்படுகிறது
  • தலை அகலமாகவும், முகம் இளம் பழுப்பு நிறத்திலும் அகன்ற கால்களையும் கொண்டது
  • கிடா 80 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை 55 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்


வெள்ளாட்டினங்கள்


இந்திய வெள்ளாட்டினங்கள்

1.ஜமுனாபாரி
  • இவ்வின ஆடுகள் உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சார்ந்தது
  • உடல் வெண்மை நிறத்திலும், கருமை நிறப் புள்ளிகள் கழுத்திலும் காதுகளிலும் காணப்படும்
  • இந்த இன ஆடுகள் உயரமாகவும், பெரிய உடலமைப்பையும், இந்திய இன ஆடுகளிலேயே நீண்ட கால்களையும் கொண்டது
  • ரோமானிய மூக்கும் அதன் மேலுள்ள முடிக்கற்றையும் இதற்கு கிளியின் வாயைப் போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கிறது.
  • கொம்புகள் குட்டையாகவும், தட்டையாகவும் பின்னோக்கி முறுக்கியும் காணப்படும்
  • தொடைப் பகுதியில் நீண்ட முடிக்கற்றைகள் காணப்படும்
  • நீண்ட தொங்கும் காதுகளைக் கொண்டது
  • வளர்ந்த கிடா 90-100 செ.மீ உயரமும் 65-80 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை 70-80 செ.மீ உயரமும் 45-60 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • பொதுவாக பெட்டை ஆடுகள் 20-25 மாத வயதில் முதல் குட்டி ஈனும், பிறந்த குட்டியின் எடை 4 கி.கி இருக்கும்.
  • ஒரு நாளைக்கு 2-2.5 கி.கி பால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன்பெற்றது. ஆண்டொன்றிற்கு 274 நாட்களில் 280 கி.கி பால் உற்பத்தி செய்யும். பாலில் கொழுப்புச் சத்து 3 முதல் 3.5 சதவிகிதம் இருக்கும்.

2. பீட்டல்

  • இவ்வின ஆடுகள் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ளன
  • பால் மற்றும் இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுகின்றன
  • ஜமுனாபாரி ஆடுகளை விட உயரத்தில் சிறியவை
  • சிவப்பு நிறத்துடன் வெண்புள்ளிகள் உடல் முழுவதும் காணப்படும்
  • கிடாக்களுக்கு தாடி உண்டு
  • முதல் குட்டி ஈனும் வயது 20-22 மாதங்கள் மற்றும் பிறந்த குட்டியின் எடை 3 கி.கி
  • வளர்ந்த கிடா 50-70 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • நாளொன்றுக்கு 1-2 கி.கி, ஆண்டொன்றுக்கு 177 நாட்களில் 591.5 கி.கி பால் உற்பத்தி செய்யும் திறன் உடையது.

3. பார்பாரி

  • குறைந்த ரோமமும், நீண்ட கொம்புகளும் கொண்ட இவ்வின ஆடுகள் டில்லி, உத்திரப்பிரதேசம் மாநிலங்களிலும் ஹரியானா மாநிலத்தின் குர்கயான், பானிபட், கர்னால், ரோடக் பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது.
  • பால் மற்றும் இறைச்சி உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது
  • உடல் வெண்மை நிறத்திலும், பழுப்பு நிறப் புள்ளிகளுடனும் காணப்படும்
  • வளர்ந்த கிடா 35-45 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை 25-35 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • சிறந்த இனப்பெருக்கத்திறன்  உடையது 12-15 மாதங்களில் இருமுறை குட்டி ஈனும். ஒவ்வொரு முறையும் 2-3 குட்டிகள் ஈனும்
  • தினமும் 1-1.5 கி.கி பால் கொடுக்கக்கூடிய திறன் பெற்றது.
  • கொட்டில் முறையில் வளர்க்கும்பொழுது தினசரி பால் உற்பத்தி 0.90-1.25 கி.கி
  • பாலின் கொழுப்புச் சத்து 5ரூ பால் கொடுக்கும் காலம் 108 நாட்கள் என இதன் உற்பத்தித் திறன் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

4.தலைச்சேரி

  • மலபாரி ஆடுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது
  • கேரளா மாநிலத்தில் காணப்படுகிறது
  • இறைச்சி உற்பத்திக்காக பயன்படுகிறது
  • வெள்ளை, பழுப்பு மற்றும் கருமை நிறங்களில் காணப்படுகிறது
  • வளர்ந்த கிடா 40-50 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை 30-40 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • தினமும் 1-2 கி.கி பால் உற்பத்தி செய்யும் திறன் பெற்றது
  • சிறந்த இனப்பெருக்கப் பண்புகளை உடையது
  • ஓவ்வொரு முறையும் 2-3 குட்டிகள் ஈனும் திறன் பெற்றவை

5.சிரோகி

  • பழுப்பு நிறத்தில் கருப்பு அல்லது வெளிறிய நிறத்தில் திட்டுகள் காணப்படும்
  • நடுத்தர உடலமைப்பைக் கொண்டது
  • வால் சுருண்டு காணப்படும்
  • கொம்புகள் குட்டையாகவும், முன்னோக்கியும் பின்னோக்கியும் வளைந்தும் காணப்படும்
  • பிறந்த குட்டியின் எடை 2 கி.கி வளர்ந்த கிடா 50 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை 23 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • வருடத்திற்கு ஒருமுறை குட்டி ஈனும், பொதுவாக இரட்டைக் குட்டிகள் ஈனும்
  • முதல் குட்டி ஈனும் வயது 19 மாதங்கள்
  • 175 நாட்களில் 71 கி.கி பால் உற்பத்தி  செய்யும் திறன் பெற்றது

6.உஸ்மனாபாடி

  • பெரும்பாலும் கருமை நிறத்திலும் அல்லது வெள்ளை, பழுப்பு நிறத்திலும் காணப்படும்
  • நீண்ட அல்லது குட்டையான ரோமங்களைக் கொண்டது
  • உயரமான மற்றும் பெரிதான உடல் மற்றும் கால்களைக் கொண்டது
  • பிறந்த குட்டியின் எடை 2.4 கி.கி
  • வருடத்திற்கு ஒரு முறை குட்டி ஈனும்
  • முதல் குட்டி ஈனும் வயது 19-20 மாதங்கள்
  • இறைச்சி உற்பத்திக்காக பயன்படுகிறது
  • தினசரி 3.5 கி.கி பாலும், ஒரு பால் கொடுக்கும் காலத்தில் 170-180 கி.கி பால் உற்பத்தி செய்யும் திறன் பெற்றது.

 7.கன்னி ஆடு

  • உயரமான ஆடுகள்
  • தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி மற்றும் இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றது
  • உடல் முழுவதும் கருமை நிறத்திலும் முகத்தின் இரு பக்கங்களிலும் அடிவயிறு, கால்களில் வெண்மை நிறம் காணப்படும்
  • இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுகின்றது
  • ஓவ்வொரு முறையும் 2-3 குட்டிகள் ஈனும்
  • வளர்ந்த கிடா 35-40 கி.கி எடையும் பெட்டை 25-30 கி.கி எடையும் இருக்கும்
   வறண்ட சூழ்நிலையிலும் நன்கு வளரும் திறன்பெற்றது

8.கொடி ஆடு

  • உயரமான இவ்வின ஆடுகள் தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கை, இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் உள்ளன
  • பெரும்பாலும் கருமைநிறத்தில் காணப்படுகின்றது
  • ஒவ்வொரு முறையும் 1-2 குட்டிகளை ஈனும்
  • ஆடுகளின் மேய்ச்சலின்போது வழிகாட்டியாக செயல்பட பயன்படுகிறது

 
9.வங்காள கருப்பு

  • பொதுவாக கருமைநிறத்தில் காணப்படுகிறது. மென்மையான, பளப்பளப்பான சிறிய ரோமங்களைக் கொண்டது
  • சிறிய உடலமைப்பு, குட்டையான கால்கள், கிடா, பெட்டை இரண்டிலும் தாடி உண்டு
  • கிடா 15 கி.கி எடையுடனும் பெட்டை 12 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • சிறந்த பொருளாதார பண்புகளைக் கொண்டது
  • ஓவ்வொரு முறையும் 2,3 அல்லது 4 குட்டிகள் வரை ஈனும்
  • வருடத்திற்கு இருமுறை குட்டிகள் ஈனும். சராசரி குட்டி ஈனும் திறன் 2.1
  • முதல் குட்டி ஈனும் வயது 9-10 மாதங்கள்
  • பால் கொடுக்கும் காலம் 90-120 நாட்கள், பாலின் அளவு 53 கி.கி
  • இதன்  தோல் மிகுந்த தரம் உடையது. தரம் உயர்ந்த காலணிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது

10.செகு

  • பெரும்பாலும் வெண்மை நிறத்தில் காணப்பட்டாலும், பழுப்பு கலந்த இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் காணப்படும்
  • பிறந்த குட்டியின் எடை 2.0 கி.கி, வளர்ந்த கிடா 39 கி.கி எடையுடனும், பெட்டை 26 கி.கி எடையுடனும் இருக்கும்
  • வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு குட்டி ஈனும்
  • பால் கொடுக்கும் காலம் 187 நாட்கள், பாலின் அளவு 69 கிகி
  • உப்பு மற்றும் சிறிய அளவு சுமைகளை தூக்கிச் செல்லப் பயன்படுகிறது
  • சிறிய காதுகளையும், நடுத்தர கால்களையும் கொண்டது
  • நீண்ட ரோமங்களைக் கொண்டது
  • கொம்புகள் வளைந்தும் முறுக்கியும் காணப்படும்
  • பாஸ்மினா எனும் ரோமத்திற்காக வளர்க்கப்படுகிறது

11.சங்தங்கி

 • பொதுவாக வெள்ளை நிறத்தில் காணப்படும். மேலும் பழுப்பு, சாம்பல், கருமை நிறத்திலும் காணப்படும்
 • பாஸ்மினா எனப்படும் ரோம உற்பத்திக்காக வளர்க்கப்படுகின்றது
 • வலிமையான, குட்டையான உடல் மற்றும் கால்களைக் கொண்டது
 • பெரிய அரைவட்ட வடிவில் வளைந்த கொம்புகளைக் கொண்டது
 • வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு குட்டி ஈனும்
 • முதல் குட்டி ஈனும் வயது 20 மாதங்கள்
 • பிறந்த குட்டியின் எடை 2.1 கி.கி

மேலே செல்க