முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: ஏற்றுமதி & இறக்குமதி: பிற சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள்

ஏர் கார்கோ

இந்திய மாம்பழங்களை அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வழிமுறைகள்

மாம்பழங்களை ஜப்பானிற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வழிமுறைகள் 

 
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015