தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::முக்கிய பகுதிகள் :: பண்ணை சார் தொழில்கள்

கண்ணாடிப் பொருட்களை கிருமி நீக்கம் செய்தல்

கண்ணாடிப் பொருட்களான பெட்ரி தட்டுக்கள், சோதனைக் குழாய்கள், பிப்பெட்டுக்கள் சுடு காற்று உலையில் வைத்து கிருமி நீக்கம் செய்யவேண்டும். உபகரணத்தை மிக இறுக்கமாக மூடக்கூடாது. காற்றோட்டமாக இருக்க வேண்டும். கிருமி நீக்கம் செய்தபின்னர், மூடி இருக்க வேண்டும் (அ) கலன்களில் வைக்க வேண்டும். கிருமி நீக்கம் குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில், குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் செய்ய வேண்டும். அதன் விபரங்கள் பின்வருமாறு.

கலனில் வெப்பநிலை
கிருமிநீக்க காலம்
120 ° செ 8 மணி நேரம்
140 ° செ 3 மணி நேரம்
160 ° செ 1 மணி நேரம்
180 ° செ 20 நிமிடங்கள்
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016