தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::முக்கிய பகுதிகள் :: பண்ணை சார் தொழில்கள்

உணவுக் காளான்

அகாரிக்கஸ் பைஸ்போரஸ் ப்ளுரோட்டஸ் ஆஸ்ட்ரியேட்டஸ் ப்ளுரோட்டஸ் இயோஸ்
கோ 2, ஆய்ஸ்டர் – ஹைப்ஸிகைஸ் அல்மேரிஸ் கலோசைப் இன்டிக்கா வால்வேரியல்லா வால்வேசியே
அகாரிக்கஸ் அகேஸ்டஸ் அகாரிக்கஸ் பைடார்க்குவிஸ் ட்ரைக்கோலோமா மேக்னிவெல்லர்

 

 

 
  வால்வேரியல்லா ஸ்பெசியோசா  
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016