தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::முக்கிய பகுதிகள் :: பண்ணை சார் தொழில்கள்
வளர்ச்சி ஊடகத்தை தயாரிக்கும் முறை
கண்ணாடிப் பொருட்களை கிருமி நீக்கம் செய்தல்
காளான் வளர்ச்சி அறை மற்றும் உற்பத்தி செய்யும் இடத்தை கிருமி நீக்கம் செய்தல்
காளான் விதை மூலம் வளர்ச்சி செய்யும் முறை
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015