தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::முக்கிய பகுதிகள் :: பண்ணை சார் தொழில்கள்

தேனீ வளர்ப்பிர்க்கான பொருளாதாரம் (50 கூட்டங்களுக்கு)


தொடராச் செலவினம் (ரூ.)
            1. கூட்டின் விலை (தேக்கு மரத்தினாலான நியுட்டனின் தேன்கூடு)     
                                                                                @ ரூ.400/கூடு  =   20,000
            2. 10 நியுக்ளியஸ் பெட்டியின் விலை @ ரூ .300/ கூடு               =   3,000
            3. ரூ.50/ கூடு தாங்கி, 60 பெட்டிகளுக்கு                                 =   3,000
            4. தேன் பிரிப்பான், புகைப்பான் மற்றும் பிற உபகரணங்கள்     =   1,000
                                                                                                              -------------
                                                                                                               27,5000
                                                                                                              -------------
தொடர் செலவினம் (ரூ.)
            1. சர்க்கரை விலை @2 கிலோ/கூட்டம் @ ரூ.15/ கிலோ      =   1,500
            2. கோம்ப் அடித்தளம் தாள் 2 கிலோ @ 100/ கிலோ           =   200
            3. தொடராச் செலவினத்திற்கான வட்டி @ 10%                 =   2,750
            4. தேய்மானம் @ 10%                                                     =   2,750
            5. கூட்டங்களின் விலை @ ரூ.100/கூட்டம்                         =   5,000
            6. இதர செலவுகள்                                                          =   1,000
                                                                                                               --------------
                                                                                                                 13,200
                                                                                                               --------------     
வருமானம் (ரூ.)

  1. தேன் மகசூல் @  3.5 கிலோ/கூட்டம் மற்றும் ரூ.150/ கிலோ  = 26,250
  2. தேன் மெழுகு @ 5 கிலோ/50 கூட்டம் மற்றும் ரூ.200/ கிலோ = 1,000

                                                                                                          ----------------
                                                                                    மொத்தம்          27,250
                                                                                                          ----------------
நிகர வருமானம் (ரூ.)
          B (தொடர் செலவினம்) - C (வருமானம்)   =   27,500 -13,200    =   14,300

            இரண்டாம் வருடம் முதல், தொடரா செலவினமின்றி வருமானம் அதிகரித்துக்கொண்டே வரும். தேன் மற்றும் தேன் மெழுகிலிருந்து பெறப்படும் வருமானம் மட்டுமின்றி, தேனீக்களினால் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கையின் மூலம் பயிர்களின் வருமானமும் அதிகரிக்கும்.  தேனீக்களினால் நடைபெறும் சேர்க்கை, தேன் மற்றும் தேன் மெழுகு கொடுப்பதை விட 10 முதல் 20 முறை அதிக பலனை தருகிறது.

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014