தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::முக்கிய பகுதிகள் :: தேனீ வளர்ப்பு :: கேள்வி பதில்கள்

தொடர்புடைய இணைப்புகள

www.keystone-foundation.org
www.agf.gov.bc.ca/apiculture/profile.htm
http://agdev.anr.udel.edu/maarec/
http://www.cals.ncsu.edu/entomology/apiculture/
http://agritech.tnau.ac.in/apiculture/fe_apiculture_home.html
http://www.indg.in/agriculture/on-and-off-farm-enterprises/bee-keeping-apiculture
http://tiwanabeefarm.com/beekeeping-india.html
http://www.beetools.in/
http://www.littlebeeimpex.com/bee-keeping-india.html
http://mofpi.nic.in/images/pdf/others/Bee%20Keeping%20Honey.pdf
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014