வனவியல் தொழில்நுட்பங்கள் :: இயற்கை எரிபொருள் இனங்கள்

 

வ.எண். நிறுவனங்கள் மரங்கள் தொலைபேசி எண்கள் இணையதள முகவரி
01. தமிழ்நாடு நியூஸ்பிரிட் அன்டு பேப்பர் லிமிடெட் காகிதபுரம் கரூர் மாவட்டம் சவுக்கு & தைலமரம் 04324-27700 முதல் 277010, 9442591411, 9442591412, 9442591429, 9442591436 www.tnpl.co.in
02. ஸ்ரீசாயி பேப்பர் போர்டு, பள்ளிபாளையம் ரோடு, நாமக்கல் ரோடு 638 007 சவுக்கு & தைலமரம்   www.spbltd.com
 
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014