மர பயிர்களுக்கான பூச்சி மேலாண்மை

தேக்கு தீக்குச்சி மரம் குங்கிலியம் தைல மரம்
சவுக்கு குமிழ் இலவ மரம கொன்றை
வேம்பு புங்கம் காட்டாமணக்கு இலுப்பை

ஆதாரம்: 
முனைவர்.பி. பிரதீப் குமார், Ph.D.
உதவி பேராசிரியர், (வேளாண் பூச்சியியல்),
வன கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
மேட்டுப்பாளையம்- 641 301
தொலைபேசி: 04254 271541
மின்னஞ்சல்: pretheepkumar_phd@yahoo.co.in

Updated on November, 2015
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014