த.வே.ப வேளாண் இணைய தளம் :: அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்
பிரிவு வாரியாக திட்டங்கள்
வேளாண்மையில் கணக்கெடுப்பு வறட்சி மேலாண்மை
வேளாண் விற்பனை    மழை மற்றும் பயிர் விதைத்தல் பற்றிய விபரம்
  வேளாண் விற்பனை ஒருங்கிணைந்த திட்டம்(ISAM)   வறட்சி / குளிர் அலை / பனி
  ஊரக குடோன் திட்டங்கள் (RGS) விரிவாக்கம்
  மார்க்கெட் அட்லாஸ்   வேளாண் மருந்தகம் மற்றும் வேளாண் வணிக மையங்கள்
ஒத்துழைப்பு - விலை ஆதரவு  திட்டம் (PSS)   வேளாண் விரிவாக்கதில் ஊடக ஆதரவு
கடன் தோட்டக்கலை
  திருத்தப்பட்ட தேசிய விவசாய திட்டம் (MNAIS)   தோட்டக்கலை துறையில் ஒருங்கிணைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம் (MIDH)
  தேசிய பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் (NCIP)   நகர்ப்புற குழுக்களின் காய்கறி முயற்சி (VIUC)
பயிர்கள் RKVY - ராஷ்ட்ரிய கிரிஷி விகாஸ் யோஜனா
  கிழக்கு இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி (BGREI) இயந்திரமயமாக்கல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
  பயறு வகையில் கூடுதல் பரப்பளவு   விவசாய இயந்திரமயப்படுத்தல் - துணைதிட்டம்
  பருத்தியில் தொழில்நுட்ப திட்டம் (TMC)   அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்பம்
  சண பயிரில் தொழில்நுட்ப திட்டம்  (JTM)   விதர்பா தீவிர நீர்ப்பாசன மேம்பாடு
  தென்னையில்  திட்டங்கள் பொருளாதார நிர்வாகம்
விதைகள்   விவசாயத்தில் ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்புத் திட்டம்
  விதைகள் மற்றும் நடவு செய்வதில் - துணை திட்டம் (SMSP) தகவல் தொழில்நுட்பம் - வேளாண்மையில் இ-ஆளுமை திட்டம்
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015