அங்கக வேளாண்மை :: அங்கக வேளாண்மையில் விவசாயிகளின் அனுபவங்கள்
பாக்டீரியா நோய்கள்

தேவையான பொருட்கள்:

(அ) 3-5 கிலோ கற்றாழை, (ஆ) 3-5 கிலோ பின்வரும் இரண்டு இலைகள்: மூங்கில், புதினா, சவுக்கு அல்லது லாண்டனா காமரா இலைகள், (இ) 100 கிராம் மஞ்சள் தூள், (ஈ) 250- 500 கிராம் சூடோமோனாஸ், (இ) 10 லிட்டர் .

தயாரிப்பு:

  • கொதிக்கும் முறையை பயன்படுத்தி 50 லிட்டர் கரைசல் தயார் செய்யவும்.
  • அதே நேரத்தில், ஆர்கியபாக்டீரியல் கரைசல் மற்றும் சூடோமோனாஸ் கலந்து 12 மணி நேரம் வைத்திருக்கவும்.

பயன்பாடு: மேலே இரண்டு கரைசலை கலந்து போதுமான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து மொத்த அளவாக100 லிட்டர் கொண்டு வந்து பின்னர் தெளிக்கவும்.

 

 
முதல் பக்கம் | திட்டங்கள் | பயிற்சிகள் | புகைப்படங்கள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2009-16