organic farming
அங்கக வேளாண்மை :: அங்கக சான்றளிப்பு

செயல்முறைகள்
பின்வரும் விண்ணப்ப படிவங்களை பூர்த்தி செய்து கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்


Form - I A1 Form - I A3 Form - I G Form - 11 Organic Fee Structure

இயக்குநர்,
அங்கக சான்றிதழ் துறை,

1424A, தடாகம் சாலை, அரசு தொழில்நுட்ப கல்லூரி அஞ்சல், 
கோயமுத்தூர்- 641 013. தமிழ்நாடு. இந்தியா.
தொலைபேசி: 0091 422 2432984
தொலைநகலி : 0091 422 2457554
மின்னஞ்சல் : info@tnocd.org
இணையதளம் : www.tnocd.net